×
×

( ၂၉. ၆ .၂၀၁၅)ရထားပို့ဆောင်ရေး၀န်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား အိတ်ဖွင့် တင်ဒါ(Open Tender) ခေါ်ယူခြင်း

ရထားပို့ဆောင်ရေး၀န်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား

အိတ်ဖွင့် တင်ဒါ(Open Tender) ခေါ်ယူခြင်း

၁။         အောက်ပါ လုပ်ငန်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်  ဆောင်ရွက်လိုပါသည်

စဉ်

တင်ဒါအမှတ်

လုပ်ငန်းအမည်/တည်နေရာ

၅၉/မမ/CE

 

- အလုံလမ်းနှင့်  ဆင်မင်းလမ်းကြားတွင် (၂)ခန်းတွဲ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ(၁၀)လုံး        

  ဆောက်လုပ်ခြင်း (10/20' x 20') (Steel Structure Mobile Shed) နှင့်  

  (၂)ခန်းတွဲ   အိမ်သာ(၁၀)လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်း (၄' x ၈')(သွပ်မိုး၊ဝါးထရံ၊

  အုတ်တဝက်ကာ) မိလ္လာကန် ကွန်ကရစ်ခွေ အပါအဝင်

၆၀/မမ/CE

 

- အလုံလမ်းနှင့်  ဆင်မင်းလမ်းကြားရှိ ဝန်ထမ်း အိမ်ယာအဝင်လမ်း၊ အုတ်ကျိုးခင်း၊

   သဲညှပ်လမ်းခင်းခြင်း (၁၅၀၀ စ/ပေ)

၆၁/မမ/CE

- အလုံလမ်းနှင့်  ဆင်မင်းလမ်းကြားတွင် ၆" အဝီစိတွင်း (၁)တွင်းတူးခြင်း

တင်ဒါပိတ်မည့်  နေ့/အချိန်          -၂၉ . ၇ .၂၀၁၅  ( ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) (၁၂.၃၀)နာရီ

၂။      တင်ဒါပုံစံများကို အောက်ဖော်ပြပါဌာနတွင်( ၂၉. ၆ .၂၀၁၅)ရက်နေ့မှစ၍ ရုံးချိန်အတွင်း ဝယ်ယူနိုင် ကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၎င်းဌာနသို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

                                                                   ထောက်ပံ့ဌာန၊မြန်မာ့မီးရထား၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် သိမ်ဖြူလမ်းထောင့် ၊

                                                                        ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့၊ဖုန်း294352,291994,291991

 

Thursday, July 23, 2015