×
×

သွားလာပို့ဆောင်ရေးဌာန

မြန်မာ့မီးရထား

အထွေထွေမန်နေဂျာ(သွားလာပို့ဆောင်ရေး)

အရာထမ်းများ၏တာဝန်ဝတ္တရားများ

(၁)       စီမံခန့်ခွဲရေ:အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအနေဖြင့် ဝန်ကြီးဌာန၏ မူဝါဒများကို အကောင်အထည် ဖေါ်နိုင်ရေးအတွက် နှစ်တို၊ နှစ်ရှည်စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲရာတွင်လည်းကောင်း၊ စီမံချက်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ သွားလာရေးလုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်များကို တင်ပြအကြံပြုခြင်း၊

(၂)       စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ စီးပွားရေ:ဌာန၏ လိုအပ်ချက်များအပေါ် လက်ရှိ စက်ခေါင်း၊ တွဲနှင့် လမ်းပိုင်းအခြေအနေများနှင့် လိုက်လျောညီထွေစွာ အကျိုးရှိ ထိရောက်သော ရထားများ ပြေးဆွဲခုတ်မောင်းနိုင်ရေး၊ မြို့ပြဌာန၊ စက်မှုဌာနတို့နှင့် ညှိနှိုင်းစီစဉ်ခြင်း၊

(၃)       ဌာနအကြီ:အကဲများ အစည်းအဝေး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို အကောင်အထည် ဖေါ်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာ မန်နေဂျာ(သွားလာရေး/တိုင်း)များသို့ ဆက်လက်ညွှန်ကြားခြင်း၊ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၄)       အလုပ်သမား လမ်းညွှန်စာအုပ်များ အထွေထွေနှင့် အခြေခံနည်းဥပဒေများ၊ မီးရထား သွားလာမှု ကြေးနန်းနှင့်အချက်ပြရေးရာနှင့် သက်ဆိုင်သည့် နည်းဥပဒေများ၊ ညွှန်ကြားချက်များ၊ မီးရထားသွားလာမှု ကြီးကြပ်ရေးလက်စွဲဥပဒေများ ကြေးနန်း လက်စွဲ ဥပဒေများ ထုတ်ပြန်ခြင်း နှင့် လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ရေးဆွဲခြင်း၊

(၅)       ဌာနဖွဲ့စည်းပုံ အလုပ်ဝတ္တရား ချထားဆောင်ရွက်ပုံနှင့် ပတ်သတ်သည့် စီမံကိန်းများ စီစဉ် ရေးဆွဲခြင်းနှင့် သုတေသနပြုခြင်း၊

(၆)       အောက်ပါကိစ္စရပ်များနှင့် ပါတ်သတ်၍ မြန်မာ့မီးရထား စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့၏အတည်ပြုချက် ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၏ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုအပ်သလိုရယူ၍ ဆောင်ရွက်ရမည်-

(က)     ပြန်တမ်းဝင်မဟုတ်သည့် ရာထူးများအတွက် ရာထူးခန့်ထားခြင်းနှင့် တိုးမြှင့်ခြင်း၊

(ခ)       အမှုထမ်း၊ အရာထမ်းများကို အလုပ်တာဝန်နေရာချထားရခြင်း၊

(ဂ)       အမှုထမ်း၊ အရာထမ်းများ ပြောင်းရွှေ့ခန့်ထားခြင်း၊

(ဃ)     ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်း၊

(င)       ခွင့်ပေးခြင်း၊

(၇)       အမှုထမ်း၊ အရာထမ်းများ၏ နေရေးထိုင်ရေးနှင့် လုပ်ငန်းခွင် သက်သာချောင်ချိမှု အတွက် စီစဉ်ခြင်း၊

(၈)       လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်အတွက် လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် ကိစ္စအဝဝကို ပြဌာန်းသတ်မှတ်ခြင်း၊

(၉)       ဝန်ထမ်းများ အငြိမ်းစားယူမှုဆိုင်ရာနှင့် ပတ်သက်သည့် ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၁၀)    ရထားအချိန်စာရင်းများ ရေးဆွဲခြင်း၊ ခရီးသည်များ၏ အဆင်ပြေမှုအတွက် စီးပွားရေးဌာန၏ လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ အချိန်စာရင်းပြုပြင်ခြင်း၊

(၁၁)     ရထားများ အချိန်မှန်ကန်စွာ ခုတ်မောင်းနိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သော အချက်အလက်များကို ရှာဖွေစုစည်းလျက် ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးထံ တင်ပြခြင်း၊ သွားလာပို့ဆောင်ရေးဌာန ဝန်ထမ်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် ရထားကြန့်ကြာမှုများမရှိရေးအတွက် တာဝန်ခံ ဆောင်ရွက် ခြင်း၊

(၁၂)     ရထားမတော်တဆဖြစ်ပွားမှု အစီရင်ခံခြင်းနှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ များနှင့်အညီ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ မတော်တဆမှု အစီရင်ခံစာများကို ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ထံပေးပို့ခြင်း၊ သွားလာပို့ဆောင်ရေးဌာန ဝန်ထမ်းများကြောင့် မတော်တဆမှုများ မဖြစ်ပွား စေရန် အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၁၃)     မတော်တဆမှုများမဖြစ်ပွားနိုင်ရေး(သို့မဟုတ်) ကာကွယ်ရေးအတွက် လိုအပ်သလို အဆင့်ဆင့် စုံစမ်းမှု၊ အကြံဉာဏ်ပေးမှုများ၊ အထက်သို့ တင်ပြခြင်း၊

(၁၄)     ရထားများ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ လှုပ်ရှားသွားလာနိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်သည့် နည်းဥပဒေများ ရေးဆွဲပြဌာန်းခြင်း၊ လိုအပ်သည့် ညွှန်ကြားချက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊

(၁၅)     စီးပွားရေးဌာန၏ စက်ခေါင်းနှင့် တွဲများကို လိုအပ်ချက်အပေါ် စက်မှုဌာန၏ ထုတ်လုပ် ပြုပြင်နိုင်မှု အခြေအနေကို စိစစ်၍ အကျိုးရှိထိရောက်စွာ သုံးစွဲနိုင်ရေးအတွက် ဆက်စပ် ညှိနှိုင်းပေးခြင်း၊

(၁၆)     လူစီ:တွဲ၊ ကုန်တွဲအမျိုးမျိုးကို သန်ခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရန် အစီအစဉ်များ ပြုလုပ်လျက် မှန်ကန်တိကျ ပြည့်စုံသည့် သန်ခေါင်စာရင်း ကောက်ယူခါ စာရင်းပြုစုခြင်း၊

(၁၇)     ရထားများ လှုပ်ရှား ခုတ်မောင်းသွားလာမှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကိရိယာတန်ဆာပလာ အသစ်များအား ကိုင်တွယ်သုံးစွဲရာ၌ လုပ်သားပြည်သူခရီးသည်များ အန္တရာယ်ကင်းစွာနှင့် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲနိုင်ရန် အစီအစဉ်များ ပြုလုပ်ခြင်း၊

(၁၈)     ရထားသွားလာရေးလုပ်ငန်းများ လုံခြုံမှုရှိစေရန်၊ အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်၊ ဘူတာယာဒ်ဝင်း၊ တွဲစီဝင်း၊ စက်ရုံဝင်းများနှင့် ခေတ်မီသော လျှပ်စစ်ယန္တရား ချိတ်ဆက်စနစ်များ၊ အလိုအလျောက် အချက်ပြစနစ်များ တိုးတက်လုပ်ကိုင်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၁၉)     မန်နေဂျာ(သွားလာရေး/တိုင်း)များ၊ လက်ထောက်မန်နေဂျာများ၊ ကြီးကြပ်ရေးမှူး(သွားလာ) တို့၏ ဘူတာစစ်ဆေးမှုအစီရင်ခံစာများကို လေ့လာကာ လိုအပ်သလို ပြုပြင်စေခြင်း၊ အရေးယူ စေခြင်း၊ ထပ်ဆင့်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ၎င်းတို့၏  ခရီးထွက်စစ်ဆေးခြင်းမှတ်တမ်းများကို လေ့လာကာ လိုအပ်သလို အရေးယူမှု ရှိ/မရှိ စိစစ်ခြင်း၊

(၂၀)     မန်နေဂျာ(သွားလာရေး/တိုင်း)များ၏ တိုင်းအတွင်း ထုတ်ပြန်သော ပြန်တမ်းများအား ဖတ်ရှုပြီး လိုအပ်လျှင် ထပ်မံညွှန်ကြားမှုများပေးခြင်း၊

(၂၁)     စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာများကို စိစစ်လေ့လာ၍ အရေးယူရန် (သို့မဟုတ်) ဆောင်ရွက်ရန် ရှိသည် တို့ကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၂၂)     အခြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းညှိုနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊