×
×

ဌာနအကြောင်း

 

မြန်မာ့မီးရထား

စက်မှုနှင့်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဌာန

 

စက်မှုနှင့်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ

 

၁။       စက်မှုနှင့်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဌာန၏ ရည်မှန်းချက်၊ တာဝန်များ

                      (က)    ရည်မှန်းချက်။   မြန်မာ့မီးရထား၊ စက်မှုနှင့်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲသည် ရထား ပြေးဆွဲမှုကဏ္ဍတွင် လိုအပ်သော ဒီဇယ်စက်ခေါင်းများ၊ RBE များ၊ လူစီးတွဲနှင့် ကုန်တွဲများကို ပြည့်စုံ လုံလောက်စွာနှင့် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ ပြေးဆွဲနိုင်ရေး ဖြစ်ပါသည်။

                     (ခ)       တာဝန်။    ရည်မှန်းချက်များ အကောင်အထည်ပေါ်စေရေးအတွက် တာဝန်ယူ ရသော လုပ်ငန်းများမှာ-

                 (၁)       ဒီဇယ်စက်ခေါင်းများ ပြင်ဆင်မွမ်းမံထိန်းသိမ်းခြင်း။

                 ( ၂)      လူစီးတွဲ၊ ကုန်တွဲများ ပြင်ဆင်မွမ်းမံထိန်းသိမ်းခြင်း။

                 ( ၃)      စက်ခေါင်းအသစ်၊ လူစီးတွဲနှင့် ကုန်တွဲအသစ်များ၊ နိုင်ငံခြားမှ ဝယ်ယူရာ၌ ကန့်သတ် ချက်များ၊ ပုံစံများရေးဆွဲခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်း။

                 (၄)       လူစီးတွဲနှင့်ကုန်တွဲများ အစမှအဆုံး အသစ်တည်ဆောက်ခြင်း။

                 ( ၅)      စက်ခေါင်းများကို စနစ်တကျနှင့် အထိရောက်ဆုံး အသုံးပြုခြင်း။

                 ( ၆)      စက်ခေါင်းမောင်းများ၊ ရထားတွဲထိန်းများကို ပြေးဆွဲရထားများ၌ တာဝန် ထမ်းဆောင် စေခြင်း။

                 ( ၇)      ဝန်ချီစက်အမျိုးမျိုး၊ စက်ပစ္စည်းများ၊ စက်မှုဌာနသုံး သံလမ်းပြေးယာဉ် အမျိုးမျိုးတို့ကို ပြင်ဆင်မွမ်းမံထိန်းသိမ်းခြင်း။

                 ( ၈)      ဓါတ်အားပေးစက်များ၊ ရေစုပ်စက်၊ လေမှုတ်စက်များကို ပြင်ဆင်မွမ်းမံ ထိန်းသိမ်း ခြင်း။

                 (၉)       စက်ရုံကြီးများရှိ စက်ယန္တရားများ၊ သံရည်ကျိုစက်များ၊ အီလက်ထရောနစ် စက်ပစ္စည်းများကို တပ်ဆင်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးခြင်းများ တာဝန်ယူရခြင်း။

               (၁၀)       စက်ရုံများ၊ ဘူတာရုံများ၊ ဘူတာဝင်းများ၊ တွဲစီဝင်းများ၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာနှင့် ရပ်ကွက်များသို့ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း။

               (၁၁)       လူစီးတွဲများတွင် မီးတပ်ဆင်ခြင်း၊ မွမ်းမံထိန်းသိမ်းခြင်း။

               (၁၂)       စက်ရုံများအတွက် စက်ကိရိယာပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်း၊ တပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်း၊ ထိန်းသိမ်း မွမ်းမံခြင်း၊

               ( ၁၃)      စက်ခေါင်းနှင့်တွဲများ၊ အခြားလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးတို့အတွက် လိုအပ်သော အရန်ပစ္စည်း များ ထုတ်လုပ်ခြင်း။

               ( ၁၄)     လုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သော ကုန်ကြမ်း၊ ကုန်ချောအရန်ပစ္စည်း၊ လောင်စာဆီ၊ ချောဆီ၊ အမဲဆီ စသည့်ပစ္စည်းများကို မှာယူခြင်း၊ သိုလှောင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း။

                (၁၅)     ဘူတာရုံများရှိ ကတ္တားများနှင့် တွဲလုံးပြည့်ချိန်သည့်ချိန်ခွင်များကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း မွမ်းမံခြင်း။

                (၁၆)     အသုံးစရိတ်များကို ကြပ်မတ်ကွပ်ကဲထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ငွေစာရင်းပြုစုခြင်း။

                (၁၇)     စက်မှုနှင့်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲလက်အောက်ရှိ ဝန်ထမ်းများ၏ ဝန်ထမ်းရေးရာ ကိစ္စအဝဝကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။

 

၂။         စက်မှုနှင့်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဌာန၏ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု

          (က)    ဖွဲ့စည်းပုံ။        ဖွဲ့စည်းပုံဇယားကို နောက်ဆက်တွဲဖြင့်ဖော်ပြပါသည်။

          (ခ)       စက်မှုနှင့်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဌာန၏ ခွင့်ပြုဝန်ထမ်းနှင့် လက်ရှိဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်ကို ဖော်ပြအပ်ပါ သည်-
 

                                                                                                            (၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ)

စဉ်

ရာထူးအဆင့်

ခွင့်ပြု

အင်အား

လက်ရှိ

အင်အား

လက်ရှိ(%)

အရာရှိအဆင့်

၁၀၈

၉၇

၈၉.၈၁%

ကြီးကြပ်ရေးအဆင့်

၁၃၀၅

၁၁၅၃

၈၈.၃၅%

အခြားအဆင့်

၈၈၁၉

၅၉၅၉

၆၇.၅၇%

စုစုပေါင်း

၁၀၂၃၂

၇၂၀၉

၇၀.၄၆%

၃။      စက်ခေါင်း၊ လူစီးတွဲ ကုန်တွဲများအခြေအနေ (၂၀၁၄ ခုနှစ်)

        (က)   ဒီဇယ်စက်ခေါင်းများ။           မြန်မာ့မီးရထားသည် ဒီဇယ်ဟိုက်ဒြောလစ် စက်ခေါင်း(၁၃၇)ခေါင်းနှင့် ဒီဇယ်လျှပ်စစ်စက်ခေါင်း(၂၆၈)ခေါင်း စုစုပေါင်း (၄၀၅)ခေါင်း ပိုင်ဆိုင်ပြီး၊ မိန်းလိုင်းနှင့်လမ်းပိုင်းများတွင် အသုံးပြုလျက် ရှိပါသည်။ ဒီဇယ်စက်ခေါင်း အမျိုးအစား နှင့် ကုမ္ပဏီအလိုက် အရေအတွက်ကို အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြအပ်ပါသည်-

MANUFACTURE CLASS TYPE HORSE POWER WEIGHT WHEEL MAXIMUM SPEED STOCKS
WORKING ORDER ARRANGEMENT

Alstom (France)

DF - 2000

DEL

2000

73.8 Ton

Bo-Bo-Bo

56 mph

15

Dalian (China)

DF - 2000

DEL

2000

75 Ton

Bo-Bo-Bo

56 mph

42

Sifang (China)

DF - 2000

DEL

2000

72 Ton

Bo-Bo-Bo

56 mph

9

Alstom (France)

DF - 1600

DEL

1600

72 Ton

Bo-Bo-Bo

55 mph

41

Alstom (France)

DF - 1200

DEL

1200

62 Ton

Bo-Bo-Bo

55 mph

59

Sifang (China)

DF - 1200

DEL

1200

72 Ton

Bo-Bo-Bo

56 mph

4

MR (Myanmar)

DF - 1200

DEL

1200

66 Ton

Bo-Bo-Bo

56 mph

6

MR (Myanmar)

DF - 1200

DEL

1200

68 Ton

Bo-Bo-Bo

56 mph

3

Rites (India)

DF - 1300

DEL

1300

72 Ton

Co-Co

60 mph

61

Alstom (France)

DD - 900

DEL

900

48 Ton

Bo-Bo

55 mph

28

Hitachi (Japan)

DD - 2200

DHL

2200

74.5 Ton

B-B

55 mph

1

Hitachi & MR

DD - 1100

DHL

1100

50 Ton

B-B

55 mph

3

Sifang (China)

DD - 1100

DHL

1100

50 Ton

B-B

31 mph

35

Krupp (Germany)

DD - 1500

DHL

1500

46 Ton

B-B

55 mph

16

K S K (Japan)

DD - 1500

DHL

1500

50 Ton

B-B

55 mph

6

Krupp (Germany)

DD - 1200

DHL

1500

48 Ton

B-B

55 mph

8

K S K (Japan)

DD - 1200

DHL

1500

50 Ton

B-B

55 mph

9

Krupp (Germany)

DD - 900

DHL

1500

48 Ton

B-B

40 mph

29

K S K (Japan)

DD - 900

DHL

1500

40 Ton

B-B

45 mph

2

Hitachi (Japan)

DD - 500

DHL

500

40 Ton

B-B

32 mph

5

KHI (Japan)  

DD - 500

DHL

500

48 Ton

B-B

18 mph

17

K S K (Japan)

DC - 500

DHL

500

30 Ton

B-B

35 mph

1

DHI (Korea)

DB - 300

DHL

300

20 Ton

A - A

25 mph

1

MR (Myanmar)

DB - 300

DHL

300

20 Ton

A - A

25 mph

4

Total

 

 

 

 

405

(ခ)    ဒီဇယ်စက်ခေါင်းများ အမျိုးအစားအလိုက်သက်တမ်းအခြေအနေ

 

SRL.

NO.

MANUFACTURE ORIGINAL COUNTRY CLASS UP TO 10 YEARS 11-20 YEARS 21-30 YEARS 31-40 YEARS ABOVE 40 YEARS STOCKS

1

Alstom

France

DF - 2000

 

 

15

 

 

15

2

Alstom

France

DF - 1600

 

 

 

33

8

41

3

Alstom

France

DF - 1200

 

 

9

 

50

59

4

Alstom

France

DD - 900

 

 

 

28

 

28

Sub Total

 

 

24

61

58

143

5

Krupp

Germany

DD - 1500

 

 

 

 

16

16

6

Krupp

Germany

DD - 1200

 

 

8

 

 

8

7

Krupp

Germany

DD - 900

 

 

11

16

2

29

Sub Total

 

 

19

16

18

53

8

Hitachi

Japan

DD - 2200

 

 

 

 1

 

1

9

K S K

Japan

DD - 1500

 

 

 

6

 

6

10

K S K

Japan

DD - 1200

 

 

 

9

 

9

11

Hitachi

Japan

DD - 1100

 

 

 

 3

 

3

12

K S K

Japan

DD - 900

 

 

 

 

2

2

13

K S K

Japan

DC - 500

 

 

 

 

1

1

14

Hitachi

Japan

DD - 500

 

 

 

 

5

5

15

KHI

Japan

DD - 500

 

 

12

5

 

17

16

Daewoo

Korea

DB - 300

 

 

1

 

 

1

Sub Total

 

 

13

24

8

45

17

Dalian

China

DF - 2000

20

22

 

 

 

42

18

Sifang

China

DF - 2000

 

9

 

 

 

9

19

Sifang

China

DF - 1200

 

4

 

 

 

4

20

Sifang

China

DD - 1100

 

 

 

35

 

35

Sub Total

20

35

 

35

 

90

21

YDM4

India

DF - 1300

11

 

 

50 

 

61

Sub Total

11

 

 

30 

 

61

22

MR

Myanmar

DF - 1200

 

9

 

 

 

9

23

MR

Myanmar

DB - 300

2

1

1

 

 

4

Sub Total

2

10

1

 

 

13

Grand Total

33

45

57

186

84

405

 

(ဂ)     RBE လူစီးစက်ခေါင်းများ။   တိုးချဲ့လျက်ရှိသောလမ်းပိုင်းများတွင် ရထားများ တိုးချဲ့ ပြေးဆွဲရန် ဂျပန်နိုင်ငံလုပ် အပေါ့စားလူစီးစက်ခေါင်း RBE များကို ၂၀၀၃ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလမှ စတင်တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ RBE များမှာ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ရထားလမ်း အကျယ် (၁၀၆၇)မီလီမီတာ အတိုင်း တည်ဆောက်ထား၍ မြန်မာ့မီးရထား လမ်းအကျယ် (၁၀၀၀)မီလီမီတာနှင့် ကိုက်ညီစေရန်ပြင်ဆင်၍ ရန်ကုန်မြို့ပတ်နှင့် လမ်းပိုင်းအသစ်များ တွင် ပြေးဆွဲ လျက်ရှိပါသည်။

 

(၁) RBE လူစီးစက်ခေါင်းများ

စဉ်

အမျိုးအစား

ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ

အရေအတွက်

LE 20

Japan

၂၄

LE 30

Japan

NT 100

Japan

၁၅

NT 120 D

Japan

MR 100

Japan

၂၄

CR 70

Japan

LE DC

Japan

KIHA 47

Japan

KIHA 48

Japan

၁၀

KIHA 52

Japan

၁၇

၁၁

KIHA 58

Japan

၁၅

၁၂

KIHA 141

Japan

၁၃

KIHA 142

Japan

၁၄

KIHA 180

Japan

၁၀

၁၅

KIHA 181

Japan

၁၆

KIHA 182

Japan

၁၂

၁၇

KIHA 183

Japan

၁၈

KIHA 184

Japan

စုစုပေါင်း

၁၆၅

(၂) အခြားခရီီးတို စက်ခေါင်းများ

စဉ်

အမျိုးအစား

အရေအတွက်

LRBE

၅၉

DIB

DMU

DRC

 

စုစုပေါင်း

၇၁

 

(ဃ)   လူစီးတွဲ၊ကုန်တွဲများ။             လူစီးတွဲစုစုပေါင်း(၁၃၁၅)တွဲ ပိုင်ဆိုင်ပြီး၊  သက်တမ်းရှိ (၉၁၁)တွဲနှင့် သက်တမ်းလွန်(၄၀၄)တွဲရှိပါသည်။ စာရင်းရှိ ကုန်တွဲစုစုပေါင်း (၃၄၁၆)တွဲ ရှိပြီး၊ သက်တမ်းရှိကုန်တွဲ (၁၇၆၃)တွဲနှင့် သက်တမ်းလွန်ကုန်တွဲ (၁၆၅၃)တွဲရှိပါသည်။

 

                   (၁)     လူစီးတွဲ

စဉ်

တွဲအုပ်စု

သက်တမ်းအုပ်စု

သက် တမ်းရှိ
တွဲ
စုစု ပေါင်း

သက် တမ်း လွန်တွဲ
စုစု ပေါင်း

စုစုပေါင်း

 
 

၁၀ နှစ်
အတွင်း

၁၁ - ၂၀ နှစ်အထိ

၂၁ - ၃၀ နှစ်အထိ

 
 

အထက်တန်းတွဲ

၇၈

၈၂

၆၀

၂၂၀

၁၀၈

၃၂၈

 

ရိုးရိုးတန်းတွဲ

၂၁၈

၁၈၁

၁၁၅

၅၁၄

၁၉၈

၇၁၂

 

စာတိုက်တွဲ

-

-

၁၃

 

စားသောက်တွဲ

၁၃

၂၀

၂၄

 

ဘရိတ်တွဲ

၄၈

၂၄

၂၇

၉၉

၂၇

၁၂၆

 

ဌာနဆိုင်ရာတွဲ (၈) ဘီး

၁၄

၁၆

၃၁

၃၄

၆၅

 

ဌာနဆိုင်ရာတွဲ (၄) ဘီး

-

-

-

-

၁၇

၁၇

 

အခြားတွဲ (၈) ဘီး

၂၂

၃၀

 

အခြားတွဲ (၄) ဘီး

-

-

-

-

-

-

 

(၈) ဘီးတွဲ စုစုပေါင်း

၃၇၀

၃၁၂

၂၂၉

၉၁၁

၃၈၇

၁၂၉၈

 

(၄) ဘီးတွဲ စုစုပေါင်း

-

-

-

-

၁၇

၁၇

 

စုစုပေါင်း

၃၇၀

၃၁၂

၂၂၉

၉၁၁

၄၀၄

၁၃၁၅

 

 

*          (၈)ဘီးတွဲအား (၂)ယူနစ် ရေတွက်ပါသည်။

            (၄)ဘီးတွဲအား (၁)ယူနစ်ရေတွက်ပါသည်။

 

(၂)     ကုန်တွဲ

စဉ်

တွဲအုပ်စု

သက်တမ်းအုပ်စု

သက် တမ်းရှိ

သက် တမ်းလွန်

စုစု ပေါင်း

တွဲ

တွဲ

၁၀ နှစ်

၁၁ - ၂၀ နှစ်အထိ

၂၁ - ၃၀ နှစ်အထိ

၃၁ - ၄၀

စုစု ပေါင်း

စုစုပေါင်း

အတွင်း

နှစ်အထိ

 

 

အလုံပိတ်တွဲ (၈) ဘီး

၄၈

၂၈၈

၂၂၉

၈၈

၆၅၃

၂၆၄

၉၁၇

 

အလုံပိတ်တွဲ (၄) ဘီး

-

 

 

 

-

၂၃၉

၂၃၉

ကျောက်တင်တွဲ (၈) ဘီး

၁၇၂

 

၉၂

၆၀

၃၂၄

၃၂၉

 

ကျောက်တင်တွဲ (၄) ဘီး

-

 

 

 

-

၃၇၄

၃၇၄

ကြံတင်တွဲ (၈) ဘီး

၁၆၀

၄၇

 

 

၂၀၇

၁၆၈

၃၇၅

 

ကြံတင်တွဲ (၄) ဘီး

-

 

 

 

-

သစ်တင်တွဲ (၈) ဘီး

၅၀

၄၀

၄၉

၁၄၈

၃၅၃

၅၀၁

 

သစ်တင်တွဲ (၄) ဘီး

-

 

 

 

-

၂၇

၂၇

ဆီတိုင်ကီတွဲ (၈) ဘီး

 

၁၉

၅၇

၁၉

၉၅

၁၁၁

၂၀၆

 

ဆီတိုင်ကီတွဲ (၄) ဘီး

-

 

 

 

-

၂၂

၂၂

ဘရိတ်တွဲ (၈) ဘီး

၄၀

၃၉

 

၈၄

 

၈၄

 

ဘရိတ်တွဲ (၄) ဘီး

 

 

၁၁

၁၅

ဌာနဆိုင်ရာတွဲ (၈) ဘီး

၁၀

 

 

၁၄

၂၁

 

ဌာနဆိုင်ရာတွဲ (၄) ဘီး

-

 

 

 

-

၅၈

၅၈

ကွန်တိန်နာတွဲ (၈) ဘီး

၁၉၀

 

 

 

၁၉၀

 

၁၉၀

အခြားတွဲ (၈) ဘီး

 

၁၂

 

၂၅

၃၇

၁၅

၅၂

 

အခြားတွဲ (၄) ဘီး

-

 

 

 

-

(၈) ဘီးတွဲ စုစုပေါင်း

၆၃၅

၄၄၆

၄၆၆

၂၀၅

၁၇၅၂

၉၂၃

၂၆၇၅

(၄) ဘီးတွဲ စုစုပေါင်း

 

 

၁၁

၇၃၀

၇၄၁

စုစုပေါင်း

၆၄၁

၄၄၆

၄၆၆

၂၁၀

၁၇၆၃

၁၆၅၃

၃၄၁၆

 

*          (၈)ဘီးတွဲအား (၂)ယူနစ် ရေတွက်ပါသည်။

            (၄)ဘီးတွဲအား (၁)ယူနစ်ရေတွက်ပါသည်။

 

 ၄။       စက်ခေါင်းနှင့်တွဲများမွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်း

(က)     စက်ခေါင်း။        စက်ခေါင်းမွမ်းမံပြင်ဆင်မှုစနစ်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

           

စဉ်

အမျိုးအစား

ပြေးဆွဲနာရီ

မွမ်းမံသည့်

စက်ရုံ

မွမ်းမံသည့်

အချိန်

M1

8-50 hours

Depots

3 hours

M2

250 hours

Depots

6 hours

M3

500 hours

Depots

8 hours

M4

1000 hours

Depots

12 hours

M5

2000 hours

Depots

16 hours

M6

6000 hours

Depots

14 days

M7

12000 hours

Workshop

21 days

M8

24000 hours

Workshop

45 days

(၁)       ပြေးဆွဲနာရီ(၁၂၀၀၀)အထိ နယ်စက်ခေါင်းရုံများတွင် နေ့စဉ်ခေါက်ပြန်စစ်ဆေး ပြင်ဆင်ခြင်း အပါအဝင် မွမ်းမံပြင်ဆင်မှု အသေးစားများ ဆောင်ရွက်သည်။ 

(၂)       ပြေးဆွဲနာရီ(၁၂၀၀၀)ပြည့်လျှင် ရွာထောင်၊ အင်းစိန် စက်ခေါင်းပြင်ရုံများသို့ ပေးပို့၍ အလတ်တန်းပြင်ဆင်မှု ဆောင်ရွက်သည်။

(၃)       ပြေးဆွဲနာရီ (၁၂၀၀၀)မှ (၂၄၀၀၀) အထိ နယ်စက်ခေါင်းစက်ရုံများတွင် နေ့စဉ် ခေါက်ပြန်စစ်ဆေးခြင်း အပါအဝင် မွမ်းမံပြင်ဆင်မှုအသေးစားများ ဆောင်ရွက် သည်။

(၄)       ပြေးဆွဲနာရီ (၂၄၀၀၀)ပြည့်လျှင် ရွာထောင်၊ အင်းစိန် စက်ခေါင်းပြင်ရုံများသို့ ပေးပို့၍ အကြီးတန်းပြင်ဆင်မှု ဆောင်ရွက်သည်။

            (၅)       ပြေးဆွဲနာရီ (၂၄၀၀၀)အထိ ပြေးဆွဲကာလမှာ ခန့်မှန်း(၅)နှစ်ခန့် ရှိပါသည်။

 

(ခ)       လူစီးတွဲ။           လူစီးတွဲမွမ်းမံပြင်ဆင်သည့်စနစ်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

 

စဉ်

အမျိုးအစား

ပြေးဆွဲချိန်

မွမ်းမံသည့်စက်ရုံ

1

Daily Maintenance

Up to 1 year

Carriage & Wagon Depot

2

Nominated Repair

1 year

Carriage & Wagon Depot, Myitnge Workshop

3

Heavy Repair

2 years

Myitnge Workshop

(၁)      ပြေးဆွဲကာလ(၂)နှစ်အထိ နယ်တွဲပြင်ရုံများတွင် နေ့စဉ်ခေါက်ပြန်စစ်ဆေး ပြင်ဆင်ခြင်း အပါအဝင် မွမ်းမံပြင်ဆင်မှု ဆောင်ရွက်ပါသည်။

(၂)       ပြေးဆွဲကာလ(၁)နှစ်ပြည့်လျှင် နယ်တွဲပြင်ရုံများနှင့် မြစ်ငယ်စက်ရုံကြီး များတွင် အလတ်တန်း မမြှောက်ပြင်ဆင်မှု ဆောင်ရွက်ပါသည်။

(၃)       ပြေးဆွဲကာလ(၂)နှစ်ပြည့်လျှင် မြစ်ငယ်တွဲပြင်ရုံကြီးသို့ ပေးပို့၍အကြီးတန်း ပြင်ဆင်မှု ဆောင်ရွက်ပါသည်။

           

(ဂ)       ကုန်တွဲ။            ကုန်တွဲမွမ်းမံပြင်ဆင်သည့်စနစ်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

စဉ်

အမျိုးအစား

ပြေးဆွဲချိန်

မွမ်းမံသည့်စက်ရုံ

Srl No.

Type of Inspection

Running Time

Inspection Shed

1

Daily Maintenance

Up to 2 years

Carriage & Wagon Depot

2

Nominated Repair

2 years

Carriage & Wagon Depot, Myitnge Workshop

3

Heavy Repair

4 years

Myitnge Workshop

(၁)       ပြေးဆွဲကာလ(၂)နှစ်အထိ နယ်တွဲပြင်ရုံများတွင် နေ့စဉ်ခေါက်ပြန်စစ်ဆေး ပြင်ဆင် ခြင်း အပါအဝင် မွမ်းမံပြင်ဆင်မှု ဆောင်ရွက်ပါသည်။

(၂)       ပြေးဆွဲကာလ(၂)နှစ်ပြည့်လျှင် နယ်တွဲပြင်ရုံများနှင့် မြစ်ငယ်စက်ရုံကြီးများတွင် အလတ်တန်း မမြှောက်ပြင်ဆင်မှု ဆောင်ရွက်ပါသည်။

(၃)       ပြေးဆွဲကာလ(၄)နှစ်ပြည့်လျှင် မြစ်ငယ်တွဲပြင်ရုံကြီးသို့ ပေးပို့၍ အကြီးတန်း ပြင်ဆင်မှု ဆောင်ရွက်ပါသည်။ Plain Bearing တွဲများ နယ်စက်ရုံတွင် အကြီးတန်း ပြင်ဆင်မှု ဆောင်ရွက်ပါသည်။

 

၅။       စက်မှုနှင့်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဌာနရှိ အဓိကစက်ရုံကြီးများ

            (က)     ဒီဇယ်စက်ခေါင်း၊ လူစီးတွဲနှင့်ကုန်တွဲများမွမ်းမံထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် အတွက် စက်ရုံကြီး(၃)ရုံ ကိုလည်း အောက်ပါအတိုင်း ဖွင့်လှစ်ထားရှိဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်-

                        (၁)       စက်ခေါင်းစက်ရုံ (အင်းစိန်)

                        ( ၂)      ဒီဇယ်စက်ခေါင်းစက်ရုံ (ရွာထောင်)

                        ( ၃)      လူစီးတွဲနှင့်ကုန်တွဲစက်ရုံ(မြစ်ငယ်)

            (ခ)       ထို့အပြင် ဂျပန် RBE (Rail Bus) စက်ခေါင်းများပြုပြင်ရန် ရန်ကုန်ဘူတာကြီး၌ RBE အကြီးတန်းပြင်စက်ရုံနှင့် ခရီးတိုရထား(ကားရထား)များ အကြီးတန်းပြုပြင်ရန် ရန်ကုန်၊ ပုဇွန်တောင်၌ ခရီးတို ရထားစက်ရုံတို့လည်း တည်ထောင်ထားရှိပါသည်။

 

၆။       စက်ရုံကြီးများအကြောင်းအကျဉ်းချုပ်

          (က)    စက်ခေါင်းစက်ရုံ (အင်းစိန်)

(၁)       ၁၈၇၀ပြည့်နှစ်တွင် စတင်တည်ဆောက်ခဲ့သော ဤစက်ရုံကို ၁၈၇၅ခုနှစ်တွင် ပြီးစီးခဲ့ပြီး၊ လုပ်ငန်းစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ စက်ခေါင်းများ ပြင်ဆင်ရန်အတွက် သာမက စက်ခေါင်းနှင့်တွဲများ အတွက် လိုအပ်သော အရန်ပစ္စည်းများကိုပါ ထုတ်လုပ်လျက် ရှိသော စက်ရုံကြီးတစ်ရုံဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်း သဘာဝအပေါ် အခြေပြု၍ စက်ရုံခွဲနှင့် ဌာနပေါင်း(၁၅)ခုဖြင့် လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးကို  ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အဓိက အားဖြင့် ရေနွေးငွေ့စက်ခေါင်းများကို အချိန်ကျ အကြီးတန်းပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် အရန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများသာမက အောက်ပါအရေးပါသော လုပ်ငန်းများကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်-

            (ကက) ဒီဇယ်ကရိန်းနှင့်ရေနွေးငွေ့ကရိန်းများ အကြီးတန်းပြင်ဆင်ခြင်း။

            (ခခ )    ဒီဇယ်လျှပ်စစ်စက်ခေါင်းများ၏ ဘိုဂီနှင့်အောက်ပိုင်းကိရိယာများ၊ လျှပ်စစ် မော်တာများ၊ လျှပ်စစ်ဂျင်နရေတာများနှင့် လျှပ်စစ်ကိရိယာ အမျိုးမျိုး ပြင်ဆင်ခြင်း။

            (ဂဂ )    တစ်ပြည်လုံးရှိ ဓါတ်အားပေးဒီဇယ်စက်များ၊ ရေစုတ်စက်များ၊ လေမှုတ် စက်များ၊ ဝန်ချီစက်များ၊ ဘူတာရုံများ၌ အသုံးပြုသော ကတ္တားနှင့် ဒိုင်ခွက် ချိန်ခွင်များ၊ တွဲလုံးပြည့် ချိန်ခွင်များအားလုံးကို မွမ်းမံပြုပြင်ခြင်း။

            (ဃဃ) ရထားသုံးဘရိတ်တုံးအမျိုးမျိုး၊ သွန်းသံအမျိုးမျိုး၊ သွန်းကြေးပစ္စည်း အမျိုးမျိုးတို့ကို ထုတ်လုပ်ပေးခြင်း။

            (ငင )    စက်မှုနှင့်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲ လက်အောက်ရှိစက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ များအားလုံး၌ လိုအပ်သော စူး၊ ဆောက်ကိရိယာဒိုင် စသည်တို့ကို ထုတ်လုပ်ပေးခြင်း၊

            (စစ )    ရထားလုံခြုံရေးအတွက်အသုံးပြုသော သံလမ်းပြေးသံချပ်ကာကားများ ကို ထိန်းသိမ်း မွမ်းမံပြုပြင်ခြင်း၊

            (ဆဆ)  မြန်မာ့မီးရထားရှိ ဘွိုင်လာအားလုံးနှင့် လေအိုးအားလုံးကို စစ်ဆေး ပြုပြင်ခြင်း၊

(၂)       ၁၉၈၁ ခုနှစ်မှစ၍ ဒီဇယ်စက်ခေါင်းများ ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ သက်တမ်းဝက် အကြီးတန်းပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ စွမ်းအားပြန်လည်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်း၊ အကြီးတန်းပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း တို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

(၃)       အင်းစိန်စက်ရုံအကြောင်းကို Sub – Page ဖြင့်ဖော်ပြပါမည်။

(ခ)     ဒီဇယ်စက်ခေါင်းစက်ရုံ(ရွာထောင်)         ၁၉၆၉ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး၊ ၁၉၇၅ ခုနှစ်မှစ၍ လုပ်ငန်းများစတင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါစက်ရုံ၏ လိုအပ်သော စက်ကိရိယာပစ္စည်းများကို ကမ္ဘာ့ဘဏ် ချေးငွေအကူအညီဖြင့် ဝယ်ယူတည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ ဤစက်ရုံတွင် ဒီဇယ်ဟိုက်ဒရောလစ် စက်ခေါင်းများအား အကြီးတန်းပြင်ဆင်ခြင်း၊ အထူးသတ်မှတ်ချက်ဖြင့် ပြင်ဆင်ရသော ဒီဇယ်စက်ခေါင်း များအားပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဒီဇယ်လျှပ်စစ်စက်ခေါင်းအချို့ ပြင်ဆင်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ လျှပ်စစ် သံရည်ကျိုဖိုနှင့် မီးထိုးဆီသုံး သံရည်ကျိုဖိုများ တပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်၍၊ ယခုအချိန်တွင် ၎င်းစက်ရုံမှ တွဲဘရိတ်တုံးများကို ထုတ်လုပ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ စက်ရုံတွင် ဌာနပေါင်း(၁၈)ခုဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ဒီဇယ်စက်ခေါင်း အမျိုးအစားအားလုံး၏ အရန်ပစ္စည်းများကိုလည်း စက်ရုံတွင် သိုလှောင်ထားရှိပြီး၊ ဖြန့်ဖြူးပေးလျက်ရှိပါသည်။ အနောက်ဂျာမဏီ အစိုးရ၏ မတ်ငွေ(၇)သန်း၊ အကူအညီဖြင့် သင်တန်းကျောင်း(၁)ခုကိုလည်း ဖွင့်လှစ်ထားပြီး သင်တန်းများ ပို့ချလျက်ရှိပါသည်။ (ရွာထောင်စက်ရုံအကြောင်းကို Sub – Page ဖြင့်ဖော်ပြပါမည်။)

(ဂ)     လူစီးတွဲနှင့်ကုန်တွဲစက်ရုံ(မြစ်ငယ်)         ၁၉၀၅ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး၊ ၁၉၁၁ ခုနှစ်တွင် ပြီးစီးခဲ့သော စက်ရုံဖြစ်ပါသည်။ လူစီးတွဲနှင့်ကုန်တွဲများတည်ဆောက်ရာ၌ နေရာအခက်အခဲ ရှိလာမှုကြောင့် ၁၉၇၀ခုနှစ်တွင် ပင်မစက်ရုံကြီး၏ မြောက်ဖက်တွင် စက်ရုံအသစ်ကို တည်ဆောက်ခဲ့ရာ ၁၉၇၃ခုနှစ်တွင် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ လူစီးတွဲနှင့် ကုန်တွဲများ အကြီးတန်းပြင်ဆင်ရန်နှင့် လူစီးတွဲနှင့် ကုန်တွဲများအတွက် လိုအပ်သော အရန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပြည်တွင်းတွင် မထုတ်လုပ်နိုင်သော အရန်ပစ္စည်းများ နိုင်ငံခြားမှမှာယူခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းနှင့် နယ်တွဲပြင်ရုံများသို့ ပစ္စည်းများဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပါ သည်။ မြစ်ငယ်စက်ရုံတွင် လွှစက်တည်ဆောက်ပြီး လိုအပ်သော အရွယ်အစား အမျိုးမျိုးကို ရရှိစေရန် ဌာနပိုင်လွှစက်ဖြင့် ခွဲစိတ်ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ဌာနအတွက် လိုအပ်သော ပရိဘောဂ လုပ်ငန်းအားလုံးကို မြစ်ငယ်မှ ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ၎င်းပြင် လူစီးတွဲနှင့် ကုန်တွဲများ အသစ် တည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တွဲသစ်တည်ဆောက်ရုံတစ်ခု တိုးချဲ့၍ တွဲတည်ဆောက်မှု လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ (မြစ်ငယ်စက်ရုံ အကြောင်းကို Sub – Page ဖြင့်ဖော်ပြပါမည်။)

                   (ဃ)    RBE (Rail Bus Engine) အကြီးတန်းပြင်စက်ရုံ(ရန်ကုန်)

(၁) မြန်မာ့မီးရထားရှိ ရေနွေးငွေ့စက်ခေါင်းများနေရာ၌ ဒီဇယ်စက်ခေါင်းများ အစားထိုးဝယ်ယူကာ စတင်အသုံးပြုခဲ့သည့် (၁၉၅၈)ခုနှစ်တွင် မြင်းကောင်ရေ (၉၀၀)အား စက်ခေါင်း(၆)ခေါင်း ထားရှိပြီး ပြေးဆွဲနိုင်ရန် ဒီဇယ်စက်ခေါင်းစက်ရုံ၊ ရန်ကုန်ဟု သတ်မှတ်တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။

(၂)       ၎င်းနောက် ဒီဇယ်စက်ခေါင်းများ တိုးချဲ့ ဝယ်ယူလာသည့်အခါ စက်ခေါင်းစက်ရုံ၊ အင်းစိန်နည်းတူ အကြီးတန်းနှင့် အလတ်တန်း မွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်းတို့ပါ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

(၃)       မြန်မာ့မီးရထားတွင် ၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလမှ စတင်၍ Rail Bus Engine (RBE)များ စတင် ရောက်ရှိပြေးဆွဲလျက်ရှိရာ အချိန်ကျ စစ်ဆေးပြင်ဆင်ပေးရန် လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ ဒီဇယ်စက်ခေါင်းစက်ရုံ၊ ရန်ကုန်အား Rail Bus Engine စက်ခေါင်းများ ပြုပြင်သော စက်ရုံအဖြစ် (၁.၇.၂၀၀၇)နေ့မှ စတင် ပြောင်းလဲပြီး RBE စက်ခေါင်း ပြုပြင်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

(င)     စက်ခေါင်းစက်ရုံ(ပုဇွန်တောင်)(ခရီးတိုကားရထားစက်ရုံ)။                        မူလက စက်ခေါင်းစက်ရုံ (ပုဇွန်တောင်) သည် ၁၉၇၈ ခုနှစ်မှ ၁၉၈၃ ခုနှစ်အထိ စက်ခေါင်းစက်ရုံ (အင်းစိန်)၏ စက်ရုံခွဲ ''သုတေသန'' စက်ရုံအဖြစ်တည်ရှိခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ LRBE ကားရထားများ အဆင့်ဆင့် တိုးချဲ့တည်ဆောက်ခဲ့ရာ ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် ''ကားရထားစက်ရုံ'' ဟူသောအမည်ဖြင့် စက်ခေါင်းစက်ရုံ(အင်းစိန်) လက်အောက်မှ သီးခြားကင်းလွတ်သော စက်ရုံတစ်ရုံအဖြစ် ရပ်တည်လာခဲ့ ပါသည်။ ယခုအခါ ခရီးတိုကားရထားများ အကြီးတန်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

၅။       စက်မှုနှင့်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဌာန၏ ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များ။          စက်ခေါင်းနှင့်တွဲများ ကောင်းမွန်ရေး၊ ခေတ်မီရေး အတွက် အောက်ပါအတိုင်း ဖြည့်ဆည်းရန် ဆောင်ရွက်ရန် လျက်ရှိပါသည်-

စဉ်

ဆောင်ရွက်ရန်

(က)

စက်ခေါင်းများ ပြေးဆွဲစဉ် ပြုပြင်ရန်နှင့် အကြီးတန်းပြင်ရန် အရန်ပစ္စည်းများ ဝယ် ယူခြင်း နှစ်စဉ်ဆောင်ရွက်ရန်။

(ခ)

စက်ခေါင်းများ ပြည်တွင်းတွင်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် အရည်အသွေးမြင့် တွဲများတည်ဆောက်ခြင်း အတွက် စက်ရုံသစ်များ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ မှစ၍ တည်ဆောက်ပါမည်။

(ဂ)

သက်တမ်း နှစ်(၃၀)လွန်သော်လည်း ဆက်လက်ပြေးဆွဲနေသော စက်ခေါင်းများကို နှစ်စဉ် ပြေးဆွဲခြင်းမှ ရပ်နားပြီး ပြည်ပမှ ပြန်လည်ဝယ်ယူဖြည့်တင်းရန်နှင့် သီးခြား စက်ခေါင်းစက်ရုံ တည်ထောင်ပြီးပါက ပြည်တွင်း၌ တည်ဆောက် ဖြည့်တင်းရန်။

(ဃ)

စက်ခေါင်းစက်ရုံများတွင် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပြုပြင်မှု၊ စမ်းသပ်မှု ပစ္စည်းများ ထည့်သွင်း ရင်းနှီးမြှပ်နှံ၍ စက်ခေါင်းပြုပြင်မှု အရည်အသွေးနှင့် အရည်အသွေးမြင့်သော အရန် ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ရန်။

(င)

လူစီးတွဲနှင့်ကုန်တွဲများ ပြေးဆွဲစဉ် ပြုပြင်ရန်နှင့် အကြီးတန်းပြင်ရန် အရန်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်း နှစ်စဉ်ဆောင်ရွက်ရန်။

(စ)

သက်တမ်းလွန်တွဲများကို ပြေးဆွဲခြင်းမှ နှစ်စဉ်ရပ်နားသွားပြီး ပြည်လည် တည်ဆောက် နိုင်မှုအရ ဖြည့်တင်းသွားရန်။

(ဆ)

လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်အတွက် ရွာထောင် စက်ရုံရှိ Technical Training Center ကို ပိုမိုအဆင့်မြှင့်၍သင်ကြားပို့ချနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ရန်။

(ဇ)

စက်ခေါင်းစက်ရုံကြီးများနှင့် တွဲစက်ရုံတို့တွင် ဒီဇိုင်းနှင့် R & D Center များ ပူးတွဲ တည်ထောင်ရန်။